Henning Petersen er etableret i 1976 som enkeltmandsvirksomhed og i 1988 omdannet til A/S, I 2011 gik Henning Petersen på pension og opgaverne varetages nu af hans søn Morten Bo Petersen.

Vi udfører jord-, kloak-, beton-, og murerarbejde i fag- og underentreprise. Opgaven løses også som hoved- og totalentreprenør.

Firmaets målsætning er at udføre ovennævnte arbejder med høj håndværksmæssig standard ved hjælp af en fast stab af dygtige og samvittighedsfulde medarbejdere.

Vi råder over materiel, der erfaringsmæssigt er nødvendigt for at gennemfore bygge- og anlægsarbejder, og gennem kontakter til mange øvrige firmaer er vi i stand til, på kort tid, at råde over den ekspertise eller det værktøj, som måtte være påkrævet til løsning af en specialopgave.

Medlem af Dansk Byggeri. www.danskbyggeri.dk